ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം ദേവസ്വം മ്യൂസിയം & ആർകൈവ്സിന്‍റെ  ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം