DEVASWOM MEMBERS


Pradeep Menon

Chairman

Bharathan Kandenkattil

Member

A.V. Shine

Member

Adv. Rajesh Thampan

Member

K.A. Premarajan

Member

K.G. Suresh

Member

Brahmashree N.P. Parameswaran Namboothiripad

Member

M. Sugeetha

Koodalmanikyam Devaswom Administrator

Biju Prabhakar IAS

Koodalmanikyam Devaswom Commissioner