DEVASWOM MEMBERS


Pradeep Menon

Chairman

Bharathan Kandenkattil

Member

A.V. Shine

Member

Adv. K G Ajaykumar

Member

K.A. Premarajan

Member

K.G. Suresh

Member

Brahmashree N.P. Parameswaran Namboothiripad

Member

Shijith K. J.

Koodalmanikyam Devaswom Administrator

Biju Prabhakar IAS

Koodalmanikyam Devaswom Commissioner