TENDERS / QUOTATIONS

തിരുവുത്സവം 2023 : സ്റ്റേജ്, പന്തൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

പന്തൽ പണി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വോട്ടഷൻ

സ്റ്റേജ് വെളിച്ചവും/ സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷൻ

സ്റ്റേജ്, പന്തൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വേട്ടേഷൻ

ക്ഷേത്രം വെളിച്ച ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വേട്ടേഷൻ