ശ്രീ കൂടൽമാണിക്യം 2024 ലെ തിരുവുത്സവ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണയോഗം - പടിഞ്ഞാറേ ഊട്ടുപുരയിൽ

കൂടൽമാണിക്യം ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളിപ്പ് - ക്ഷേത്ര നടയിൽ നിന്ന് തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

കൂടൽമാണിക്യം പള്ളിവേട്ട തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം 2023 | അവസാനത്തെ പകൽ ശീവേലി | പഞ്ചാരിമേളം പ്രമാണം പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടൻ മാരാർ

തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ കൂടൽമാണിക്യത്തിൽ - തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

കൂടൽമാണിക്യം വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പ് പഞ്ചാരിമേളം പ്രമാണം കിഴക്കുട്ട് അനിയൻ മാരാർ, തിടമ്പ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ - കൂടൽമാണിക്യം ഏഴാം ഉത്സവം തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം കലാമണ്ഡലം യമുന രാധാകൃഷ്ണൻ - കൂടൽമാണിക്യം ഏഴാം ഉത്സവം സംഗമം വേദിയിൽ

ഏഴാം ഉത്സവം ശീവേലി പഞ്ചാരിമേളം പ്രമാണം കിഴക്കുട്ട് അനിയൻ മാരാർ കോലം ചൈത്രം അച്ചു -

നൃത്തനൃത്യങ്ങൾ സിനിമാതാരം നവ്യാനായർ - കൂടൽമാണിക്യം ആറാം ഉത്സവം സംഗമം വേദിയിൽ

ഭരതനാട്യം ശ്രീ കേരള കലാക്ഷേത്രം ഒല്ലൂർ ആർ.എൽ.വി വൈജയന്തി കൃഷ്ണ - കൂടൽമാണിക്യം ആറാം ഉത്സവം സംഗമം വേദിയിൽ

കൂടൽമാണിക്യം ആറാം ഉത്സവം ശീവേലി, പഞ്ചാരിമേളം പ്രമാണം പെരുവനം സതീശൻ മാരാർ, കോലം പാറേമാകാവ് കാശിനാഥൻ

കൂടൽമാണിക്യം അഞ്ചാം ഉത്സവം: ശീവേലി, പഞ്ചാരിമേളം പ്രമാണം ചെറുശ്ശേരി കുട്ടൻ മാരാർ കോലം അക്കികാവ് കാർത്തികേയൻ

വിളക്ക്, പഞ്ചാരിമേളം പ്രമാണം പെരുവനം പ്രകാശൻ മാരാർ, കോലം കുട്ടൻകുളങ്ങര അർജുനൻ കൂടൽമാണിക്യം നാലാം ഉത്സവം

തായമ്പക മഞ്ചേരി ഹരിദാസ് & പനമണ്ണ ശശി - കൂടൽമാണിക്യം നാലാം ഉത്സവം സ്പെഷ്യൽ പന്തലിൽ

ഭക്തിഗാന ഭജൻ സന്ധ്യ രാജീവ് സപര്യ - കൂടൽമാണിക്യം ഉത്സവം മൂന്നാം ഉത്സവം സ്പെഷ്യൽ പന്തൽ പരിപാടികൾ തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

മൂന്നാം ഉത്സവം ശീവേലി പഞ്ചാരിമേളം പ്രമാണം കലാനിലയം ഉദയൻ നമ്പൂതിരി - കൂടൽമാണിക്യം തിരുവുത്സവം തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

സ്പെഷ്യൽ പന്തൽ കലാപരിപാടികൾ - ഭജന : കൂടൽമാണിക്യം തിരുവുത്സവം 2023, രണ്ടാം ദിവസം തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

ശീവേലി : പഞ്ചാരിമേളം പ്രമാണം പെരുവനം പ്രകാശൻ മാരാർ - കോലം : ചൈത്രം അച്ചു - കൂടൽമാണിക്യം തിരുവുത്സവം 2023 രണ്ടാം ദിവസം തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

കൊടിപുറത്ത് വിളക്ക് - കൂടൽമാണിക്യം തിരുത്സവം 2023 തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

കൂടൽമാണിക്യം തിരുത്സവം 2023 ന് കൊടിയേറി , ഇനി ഇരിങ്ങാലക്കുടക്ക് പത്തു നാൾ ഉത്സവം

നവീകരിച്ച കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം കിഴക്കേ ഗോപുരകവാടം സമർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ തൽസമയം